T : 06 - 205 42 445 (voor spoed 24/7 bereikbaar)

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2020

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor Martine Vogelzang. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Martine Vogelzang zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Martine Vogelzang slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Martine Vogelzang verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Martine Vogelzang kan aanbieden. 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen, Martine Vogelzang dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van Martine Vogelzang. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Martine Vogelzang dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen Martine Vogelzang is. 

Martine Vogelzang verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

Martine Vogelzang verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Wij verzoeken u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan 

Martine Vogelzang wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan Martine Vogelzang te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door Martine Vogelzang. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Martine Vogelzang neemt u dan eerst contact op met Martine Vogelzang via info@martinevogelzang.nl

  1. Automatisch verzamelen van persoonsgegevens 

Martine Vogelzang kan gebruik maken van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketing activiteiten meten.

1.1.1 IP addressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren. Cookies

Onze website maakt gebruik van IP-masking. Hierdoor wordt uw IP-adres geanonimiseerd, waardoor het iet mogelijk is om uw bezoek aan de website terug te herleiden aan u als bezoeker. (optioneel) 

1.1.2 Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. 

Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

Beveiliging (bijv. Asp.NET) 
Onze websites zijn gebouwd voor standaard internet browsers. Deze hebben een ingebouwde cookie functionaliteit die helpt bij compatibiliteitsissues (bijv. om uw browser type te herkennen) en de performance te verbeteren (bijv. sneller laden van content).Sessie Verwijderd na sluiting van de browser.
Privacy voorkeuren
Deze cookie legt vast of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies. BlijvendAutomatisch verwijderd na 90 dagen.
Website voorkeuren
Onze cookies onthouden uw website voorkeuren (bijv. taal) of vergroten de persoonlijke beleving (bijv. door een gepersonaliseerde groet of inhoud). Deze cookies worden gebruikt op delen van de website waarvoor u via een eigen account toegang heeft. SessieSessieVerwijderd na sluiting van de browser.
Analytical 
Wij gebruiken verschillende (externe) cookies om het gebruik van onze websites te analyseren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud van de websites verbeteren. Informatie die wordt verzameld: IP-adres, aantal unieke bezoekers, zoektermen, locatie (landencode) van bezoeker, datum, duur en frequentie van bezoek, gebruikte hardware, browsertype, marketing campagne data.BlijvendTot vijf jaar nadat u geen gebruik maakt van de #NAAM ONDERNEMING# website.
Flashtalking
In het kader van verbetering van onze marktcampagnes gebruiken wij diensten van derden om de effectiviteit van onze advertenties te meten en voor kostenbeheersing dienaangaande. Rapportage geschiedt geaggregeerd en niet op individueel niveau. BlijvendMaar wordt automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van de #NAAM ONDERNEMING# website.
Bezoekers feedback
Wij gebruiken een (externe) enquête tool om een deel van de website bezoekers uit te nodigen hun feedback op onze websites te geven. Cookies worden gebruikt om te voorkomen dat bezoekers meerdere keren worden uitgenodigd.De eerste cookie (1)
wordt geplaatst als de bezoeker wel wordt uitgenodigd voor het geven van een feedback en wordt gebruikt om te voorkomen dat bezoekers opnieuw worden uitgenodigd binnen een periode van 90 dagen. 
De tweede cookie (2)
wordt geplaatst als de bezoeker niet wordt uitgenodigd voor het geven van een feedback en wordt gebruikt om te voorkomen dat bezoekers gedurende hun verdere bezoek alsnog worden uitgenodigd.
De derde (3)
cookie wordt geplaatst om te voorkomen dat de bezoeker opnieuw wordt uitgenodigd gedurende hetzelfde bezoek, in de gevallen waarbij de uitnodiging niet zichtbaar is (door technische oorzaken, browser incompatibiliteit/setting etc.).
1) Automatisch verwijderd na 90 dagen volgend op de eerste uitnodiging. 2) en 3) Sessieverwijderd na sluiting van de browser.
Social media(bijv. Gigya, Google+, Facebook, Twitter)
Wij gebruiken (externe) social media widgets en/of knoppen om bezoekers de mogelijkheid te bieden om informatie van onze websites te delen via social media en e-mail. In dit verband worden op geaggregeerd niveau (dus niet op individueel niveau) de interacties en activiteiten van bezoekers van onze website die gebruik maken van deze diensten bijgehouden (bijv. het aantal keren dat informatie wordt gedeeld (social share count).Ook gebruiken we cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om de effectiviteit van social media content te meten en deze beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.Wij raden u aan de privacy informatie van de betrokken social media te raadplegen alvorens deze functionaliteit te gebruiken. Blijvend
Maar wordt automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van de #NAAM ONDERNEMING# website.

2. Web beacons


Een web beacon is een klein bestand op een webpagina, nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv. de mate waarin e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Martine Vogelzang gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

3. Social media widgets en toepassingen


Martine Vogelzangs website kunnen functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Martine Vogelzang web site. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. Martine Vogelzang heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan Martine Vogelzangs website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben. 

4. Kinderen


Martine Vogelzang begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

5. Delen en doorgifte van persoonsgegevens


Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Martine Vogelzang in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners  die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.  

Daarnaast kan Martine Vogelzang persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven in die met ons samenwerken of namens ons werken. Doorgifte door Martine Vogelzang van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving. 

Martine Vogelzang kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Martine Vogelzang moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. Martine Vogelzang verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Martine Vogelzang geen persoonsgegevens die u hem verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden. 

6. Keuzes


U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, Martine Vogelzang kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken. Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze sites mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren. 

7. Toegang


Als u persoonsgegevens aan Martine Vogelzang beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met ino@martinevogelzang.nl  Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden. 

8. Beveiliging en de integriteit van gegevens


Martine Vogelzang heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Martine Vogelzang, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Martine Vogelzang betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. 

9. Links naar andere websites


Wees u ervan bewust dat Martine Vogelzangs website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt. 

10. Wijzigingen in dit beleid


Martine Vogelzang kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Martine Vogelzang uw persoonsgegevens beschermt. 

11. Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving


Martine Vogelzang is gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via Info@martinevogelzang.nl  U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.